Nabízené služby

Právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti týkající se korporátního práva od…

 • komplexní právní poradenství v oblasti organizace a řízení poskytovatelů zdravotních služeb…
 • komplexní poradenství při transakcích s nemovitými věcmi, a to od návrhu řešení a optimální …
 • zpracování analýz, posouzení a návrhu vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace…
 • právní služby zahrnují analýzy, due diligence, realizaci a kompletní administraci akvizičního…
 • ochranné známky
 • autorská práva
 • průmyslová práva
 • licence
 • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy v oblasti rodičovské zodpovědnosti, …
 • závazkové právo, smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • odpovědnost za vady, nároky ze…
 • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy a orgány státní správy v oblasti …