Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

  • právní služby zahrnují analýzy, due diligence, realizaci a kompletní administraci akvizičního projektu, poradenství při strukturování a realizaci transakcí finančního a investičního charakteru (přeměny společností, převody majetkových účastí, převody podniku či jeho části apod.)
  • při realizaci jednotlivých projektů spolupracujeme se znalci a ekonomickými, účetními a daňovými experty