Korporátní a obchodní právo

Korporátní a obchodní právo

Právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti týkající se korporátního práva od zvolení vhodného typu společnosti a jejího založení, přes komplexní správu korporátních záležitostí, až po likvidaci obchodních společností, zastupování před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem.

  • organizace, příprava podkladů a dokumentů z jednání orgánů společnosti (valné hromady, zasedání představenstva, dozorčích rad), úprava právních poměrů společností
  • zvyšování a snižování základního kapitálu 
  • akcionářské smlouvy 
  • korporátní compliance
  • komplexní poradenství při obchodních transakcích, a to od návrhu řešení a optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, až po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran a vymáhání plnění závazků z uzavřených smluv
  • komplexní poradenství v oblasti přípravy smluvní dokumentace dle konkrétních potřeb klienta
  • správa pohledávek, zastupování při vymáhání pohledávek před soudem i v exekučním řízení
  • zpracování a podání insolvenčního návrhu, návrh na oddlužení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování v insolvenčním řízení
  • směnečné právo