Občanské právo

Občanské právo

  • závazkové právo, smlouvy
  • vymáhání pohledávek
  • odpovědnost za vady, nároky ze záruky
  • náhrada škody
  • exekuční řízení
  • závěti, dědické řízení