Pracovní právo

Pracovní právo

  • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy a orgány státní správy v oblasti pracovního práva
  • úprava právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
  • právní postavení managementu
  • zpracování návrhů vnitřních předpisů zaměstnavatele, pracovní řády 
  • právní poradenství při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv