Rodinné právo

Rodinné právo

  • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy v oblasti rodičovské zodpovědnosti, výživného, majetkových vztahů mezi manželi, rozvodů, vypořádání a dispozic se společným jměním manželů.