Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

  • zpracování analýz, posouzení a návrhu vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora
  • poradenství při realizaci a administraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré dokumentace, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem