Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

  • komplexní právní poradenství v oblasti organizace a řízení poskytovatelů zdravotních služeb
  • zastupování ve sporech o náhradu újmy způsobené při poskytování zdravotních služeb