Náš tým

JUDr. Helena Pilařová

JUDr. Helena Pilařová

advokátka

zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 09303

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1998, v roce 2001 získala titul JUDr. na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU v Brně. Od roku 2002 advokátka. Od stejného roku působila ve vedení advokátní kanceláře. Má bohaté zkušenosti v oblasti korporátního a obchodního práva, vč. fúzí a akvizic, v nejrůznějších oblastech občanského práva, zdravotnického práva, pracovního práva, práva duševního vlastnictví. Věnuje se rovněž rodinnému právu a ostatním právním oblastem, v nichž kancelář poskytuje právní služby.

Mgr. Martin Vojta

Mgr. Martin Vojta

advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 17897

V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 2011–2012 studoval na Université d'Auvergne - Faculté de Droit, Francie, v roce 2013 absolvoval pracovní stáž u Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu. Po ukončení studia pracoval jako advokátní koncipient, od roku 2018 jako advokát. V roce 2018 absolvoval stáž v kabinetu advokáta Hervé Boukobzy v Paříži.

Mgr. Filip Kříž

Mgr. Filip Kříž

advokát

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 18665

V roce 2015 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v letech 2014–2015 studoval na Universitetet i Tromsø-Juridiske Fakultet, Norsko a v roce 2013 absolvoval praxi na Nejvyšším správním soudu. V naší kanceláři působí od roku 2013, původně na pozici právního praktikanta a následně advokátního koncipienta. V roce 2018 složil advokátní zkoušky a od zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory vykonává generální advokátní praxi.

Mgr. Alexandra Nezvalová

Mgr. Alexandra Nezvalová

advokátní koncipient

zapsaná v seznamu advokátních koncipientů ČAK pod č. 36010

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1995. V letech 1995–2010 působila v řadě nadnárodních společností ve vedoucích právních pozicích pro český i středoevropský trh, na základě kterých má, vyjma právní kvalifikace, rozsáhlé zkušenosti v oblasti compliance, a od roku 2010 působí v advokacii. Věnuje se zejména oblasti práva nemovitostí, zahrnující veškeré jeho aspekty, od akvizic, M&A, developmentu, až po správu nemovitostí a spornou agendu.

Miroslava Macková

Miroslava Macková

asistentka