Odměna

Odměna může být sjednána jako smluvní časová odměna za každou hodinu účelně stráveného času, jako mimosmluvní odměna za provedené úkony právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako smluvní pevná odměna. K odměně je připočítána DPH.

Výši odměny stanovíme individuálně v návaznosti na obsah požadovaných právních služeb. Vždy vycházíme vstříc požadavkům a možnostem klienta. V případech dlouhodobého komplexního právního servisu může být odměna sjednána v paušální výši se zvýhodněním oproti standardní odměně.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem byla pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.