Korporátní a obchodní právo

Právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré záležitosti týkající se korporátního práva od zvolení vhodného typu společnosti a jejího založení, přes komplexní správu korporátních záležitostí, až po likvidaci obchodních společností, zastupování před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem.

Právo nemovitých věcí

 • komplexní poradenství při transakcích s nemovitými věcmi, a to od návrhu řešení a optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, zastupování před katastrálním úřadem, až po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran a vymáhání plnění závazků z uzavřených smluv
 • kompletní právní servis pro správce nemovitostí
 • development a výstavba
 • komplexní právní servis pro realitní kanceláře
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • stavební právo a zastupování před stavebním úřadem 
 • služebnosti a

Veřejné zakázky

 • zpracování analýz, posouzení a návrhu vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora
 • poradenství při realizaci a administraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré dokumentace, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem

Fúze a akvizice

 • právní služby zahrnují analýzy, due diligence, realizaci a kompletní administraci akvizičního projektu, poradenství při strukturování a realizaci transakcí finančního a investičního charakteru (přeměny společností, převody majetkových účastí, převody podniku či jeho části apod.)
 • při realizaci jednotlivých projektů spolupracujeme se znalci a ekonomickými, účetními a daňovými experty

Rodinné právo

 • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy v oblasti rodičovské zodpovědnosti, výživného, majetkových vztahů mezi manželi, rozvodů, vypořádání a dispozic se společným jměním manželů.

Pracovní právo

 • komplexní právní poradenství a zastupování před soudy a orgány státní správy v oblasti pracovního práva
 • úprava právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
 • právní postavení managementu
 • zpracování návrhů vnitřních předpisů zaměstnavatele, pracovní řády 
 • právní poradenství při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv